KUTIJE

Kutije su na prvom mestu nešto bez čega se bilo koja delatnost ne može ni zamisliti. Svaki proizvod, bez obzira na namenu, agregatno stanje, veličinu ili oblik, bar u jednom trenutku od momenta početka procesa proizvodnje do postavljanja u police prodavnica ili supermarketa je bio u nekoj vrsti kutije.

Kutije se mogu praviti od raznih materijala, ali ubedljivo najčešći slučaj je izrada kutija od papira iii kartona.

Karton ili papir za izradu kutija je kao materijal veoma dobar jer daje određeni stepen čvrstine u transportu, lak je za obradu u procesu prozvodnje kutija, a sa aspekta zaštite životne sredine veoma pogodan jer se može reciklirati i više pta koristiti za razne namene.

Pri izradi kutija veoma je važno koristiti adekvatne materijale za različite kutije, pa tako se mora voditi računa koji karton ili papir se može i sme koristiti za izradu kutija za pakovanje hemijske robe, osnovnih namirnica, hrane, zaleđenih ili nezaleđenih proizvoda, a posebno proizvoda koji se pakuju odmah nakon procesa pripreme kao što je hrana u restoranima brze hrane i sl.

U svom asortimanu izrade kutija za pakovanje, štamparija Papirgraf se može pohvaliti upravo kvalitetom i cenom kutija za pakovanje hrane, a od primarnih proizvoda možemo pomenuti:

 


VRSTE KUTIJA